З метою забезпечення високого рівня якості нашої продукції на підприємстві створена і функціонує власна випробувальна лабораторія.

Оснащена сучасним випробувальним обладнанням, яке проходить необхідний метрологічний контроль, вона дозволяє контролювати якість на різних етапах виробництва продукції.

Це допомагає нам вчасно відслідковувати будь-які зміни властивостей сировини і продукції та вживати необхідних заходів для забезпечення стабільності показників якості.

Отже, основними напрямками діяльності лабораторії є:
– контроль якості вхідної сировини;
– контроль якості готової продукції;
– дослідження.

КОНТРОЛЬ СИРОВИНИ

Сировина, що надходить на підприємство від постачальників і використовується для виготовлення нашої продукції, що підлягає обов’язковому контролю якості.Цемент перевіряється за показниками міцності, насипної щільності, нормальної щільності, термінів схоплювання, тонкості помелу, вологості і т.

Для дрібного заповнювача (піску) визначається зерновий склад, модуль крупності. насипна щільність, порожнистість, вміст пилоподібних і глинистих часток, вміст глини в грудках, вологість і т.

Для щебеню – зерновий склад, насипна щільність, порожнистість, вміст зерен пластинчастої і голчастої форми, вміст пилоподібних і глинистих часток, вміст глини в грудках, вміст зерен слабких порід, вологість і т.

КОНТРОЛЬ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

З кожної партії продукції в залежності від методики відбираються або виготовляються зразки для випробувань по необхідними показниками якості (міцність, геометричні розміри і відхилення від номінальних розмірів, щільність бетону, водопоглинання і т.д.).

ДОСЛІДЖЕННЯ

Лабораторія підприємства також проводить дослідження, пов’язані із удосконаленням якості нашої продукції. Це роботи щодо підбору оптимальних складів бетону виробів, впровадження методів випробування, вивчення впливу того чи іншого фактора на якість продукції тощо.

ХОЧЕТЕ ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ
ПРО РОБОТУ ЛАБОРАТОРІЇ?

Особлива увага у лабораторії приділяється використанню актуальної нормативної документації, що регламентує методи проведення випробувань та технічні вимоги до матеріалів. Завдяки цьому ми можемо оцінювати якість нашої продукції згідно з актуальними вимогами Національних стандартів України, що діють на даний момент часу.

Чи готові співпрацювати і Ви?


    Кошик
    UA